Reklamační protokol

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.topfiltr.cz

Společnost:                        EKOFILTR spol. s r. o.

Se sídlem:                          Divnice 134, 763 21 Slavičín

IČ/DIČ:                                45467587, CZ45467587

E-mailová adresa:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonní číslo:                  577 341 305

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………..................        

Adresa: ……………………………………………………………………………………………......................       

Telefon a e-mail: ……………………………………………………………………………………................      

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Dne …………………………….… jsem ve vašem obchodě www.topfiltr.cz vytvořil objednávku

 

č. ……………………………....................................

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

……………………………………………………………………………………………………………..................

 

……………………………………………………………………………………………………………..................

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 

……………………………………………………………………………………………………………..................

 

 

  1. Datum objednání: ……………..….………….. datum obdržení: …………….…….………….
  2. Číslo objednávky: ………………………………………..
  3. Peněžní prostředky za zakoupené zboží byly uhrazeny:

……………………………………………………………………………………………………….......................

  1. V případě vyřízení reklamace vrácením kupní ceny, nebo v případě nedodržení lhůty vyřízení reklamace v zákonné lhůtě žádám vracení kupní ceny formou:

☐ poštovní poukázky na adresu, nebo

☐ převodem prostředků na bankovní účet č. ..…….…………..……………………………............

 

V ……………………………………..……………….…….. Dne ……………………………………………......

 

 


_____________________________________

      Jméno, příjmení a podpis spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………………….

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Reklamační protokol ke stažení

© TOPFILTR.CZ